Merrithew April Promotion: 25% off Chair and Barrels

❗Promotion 25% Off Stability Chair™ and Barrels❗
ประจำเดือน เมษายน 2564
เริ่ม วันนี้ ถึง 30 เมษายน 2564
▪️ ST-01010 - Ladder Barrel
ปกติ 107,500 เหลือ 80,625
▪️ ST-01088 - Ladder Barrel Bundle
ปกติ 111,250 เหลือ 83,435
▪️ ST-01012 - Arc Barrel
ปกติ 20,000 เหลือ 15,000
▪️ ST-01013 - Arc Barrel Deluxe
ปกติ 21,250 เหลือ 15,938
▪️ ST-01011 - Spine Corrector
ปกติ 37,500 เหลือ 28,128
▪️ ST-01016 - Spine Supporter
ปกติ 21,250 เหลือ 15,938
▪️ ST-01018 - Split-Pedal Stability Chair™
ปกติ 100,000 เหลือ 75,000
▪️ ST-01089 - Split-Pedal Stability Chair™ Bundle
ปกติ 115,000 เหลือ 86,250
▪️ ST-02218 - Stability Barrel™
ปกติ 30,000 เหลือ 22,500
▪️ ST-02230 - Stability Barrel™ Lite
ปกติ 16,250 เหลือ 12,188
▪️ ST-02231 - Mini Stability Barrel™ Lite
ปกติ 5,000 เหลือ 3,750
▪️ DC-85221 - Mini Stability Barrel™ Lite with Mat
ปกติ 6,250 เหลือ 4,688
▪️ ST-06044 - Pilates Edge
ปกติ 18,750 เหลือ 14,063
▪️ DC-85120 - Pilates Edge & DVD Series
ปกติ 20,000 เหลือ 15,000
*** หมายเหตุราคาข้างต้นยังไม่รวมค่าภาษี 7%

Popular BLOG

รับเคล็ดลับและเรื่องราวเกี่ยวกับการออกกำลังกาย ก่อนใครที่ Fitness Excellence.

Merrithew Promotion ประจำเดือน กันยายน 2566

Merrithew Promotion - September 2023

Read More...

MID YEAR SALE 2023

Fitness Excellence :: MID YEAR SALE 2023

Read More...

Merrithew Promotion ประจำเดือน มิถุนายน 2566

Merrithew Promotion - July 2023

Read More...