เครื่องกรรเชียงบก ระบบน้ำ

525AT Total Body Arc Trainer

50A1 SPARC

20040 Leg Press

20050 Leg Extension

20060 Seated Leg Curl

20180 Hip Abduction/Adduction

20120 Calf

20170 Glute

20000 Chest Press

20010 Overhead Press

20030 Row